Rotaract1968 Martında Rotary gençler için yeni bir aktivite başlattı. İsmi Rotaract'tı ve bu program 65'den fazla ülkeye yansıdı. Rotaract topluma hizmet, bireysel gelişim, mesleki gelişim, bireyler arasında dostluk ve anlayışın geliştirilmesi, uluslararası ilişkilerin ilerlemesi için çalışır. Rotary ve Rotaract Kulüpleri, yaklaşık yüzyıldır süregelen kuralları, organizasyon yapısı, yönetimi, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve belki de hepsinden önemlisi olan gelenekleri ile dünyada en kurumsallaşmış ve organize sivil toplum örgütlerinden biridir. Rotaract Kulüpleri 18-28 yaşları arasında (28 yaşı dahil) himaye eden Rotary Kulüplerinin veya Rotary Kulübü olmayan yerlerde komşu Rotary Kulüplerinin bölgesel sınırları içinde çalışan, okuyan, oturan gençlerden oluşur. Rotaract kulübü bulunan diğer bölge sınırları içinde her iki Rotary kulübünün de rızası alındıktan sonra bir Rotaract üyesi seçilebilir. Üst yaş sınırı üniversite eğitimi gören gençlere uygulanmaz. Rotaract'ın amacı liderlik ve sorumlu vatandaşlık öğelerini topluma hizmet yoluyla geliştirme, uluslar arası anlayış ve iyiniyet ile barışı ilerletme ve yüksek ahlak olgularının liderlik özelliği, iş ve meslek sorumluluğunda en önemli etken olarak kabul edilip tanınmasıdır.

Uluslararası Yönetim Kurulu aşağıdaki koşullarda Rotaract programını kabul etmiştir.

1- Herhangi bir toplumda Interact ve Rotaract üyeleri farklı yaş dilimlerinde olmalıdır.
2- Bir Rotaract Kulübü yılı, Rotary Kulübü yılı veya takvim yılı olabilir.
3- Bir Rotaract Kulübü üyesi, üyeliğini 28 yaşını doldurduğu senenin Rotary yılı sonunda bitirir.
4- Devamı sağlamak için üyeler arasında denge sağlanmalıdır.
5- Rotary Kulüplerinin Rotaract komitelerinde devamını sağlamak için her yıl 1 veya daha fazla üye seçimi gerekir.

Hiçbir nedenle Rotaract Kulüpleri o kulübü himayesi altına alan Rotary Kulübünün veya uluslararası Rotary'nin yasal bir yan kuruluşu sayılamazlar.

Rotaract Kulübünün üyeleri "Genç Rotaryenler" olarak kabul edilmezler. Rotary amblemi kullanamazlar. Kendilerine Rotaract amblemi verilir.